Leesplezier 

Leesplezier bevorderen bij alle leerlingen.

Zowel voor kinderen die net AVI-uit zijn als voor de onervaren lezers in het basis- en het voortgezet onderwijs is het vaak lastig om plezier in het lezen te ontdekken.

 

Uw en mijn ervaring is dat het technisch lezen niet het meest lastige is voor leerlingen. De uitdaging is om de kinderen 'leeskilometers' te laten maken.

Voor deze kilometers is een mate van conditie nodig die zij nog niet hebben en die net als bij andere vormen van inspanning regelmatige training nodig heeft. Hoe meer er getraind wordt, hoe makkelijker de uitvoering zal gaan.

 

Aan de hand van het onderstaande vraag en antwoord overzicht leest u hoe ik u kan helpen om de leerlingen meer leeskilometers te laten maken.

Wie

heeft op uw school baat bij extra ondersteuning? Heeft u behoefte aan directe begeleiding bij de leerling, hulp voor de leerkracht of een programma per school? 

Het doel is de leerling. De manier waarop is aan u.

Wat

voor hulp kan de school (de klas) aan wanneer de tijd voor instructie per schooljaar al zo vol zit?

Extra tijd is vaak niet nodig. We kunnen ook de tijd die met lezen (of een zaakvak) te maken heeft effectief benutten voor het programma.

Waar

zou deze begeleiding moeten plaatsvinden? Moet de school leerlingen of leerkrachten op pad sturen?

Niemand hoeft op pad. Ik kom bij u op school. De school heeft vaak wel een ruimte beschikbaar.

Wanneer

wilt u hiermee beginnen?

Een kennismaking online kan altijd op zeer kort termijn. 

Per hulpvraag ontstaat de oplossing door het bieden van maatwerk. Dit zal ook de duur van de begeleiding bepalen.

Waarom

kan school niet een leesschema of -traject ontvangen?

Dit soort lijsten zijn de afgelopen decennia niet succesvol gebleken. De uitdaging is nu om laaggeletterdheid te voorkomen bij kinderen en jonge mensen die veel alternatieven hebben om vast te houden en waarbij een boek vaak op de laatste plaats komt.

Hoe

weet ik of dit iets voor de school of onze leerlingen is?

Dat weet u na het (gratis) online kennismakingsgesprek. Hierin komt u met uw hulpvraag; gaat het om een paar leerlingen, een klas of wilt u dat ik de leerkrachten begeleid? Heeft u een idee waar de achterstand vandaan komt?

Aan het eind van het gesprek, dat al gauw 60 á 90 minuten duurt, laat u mij weten of u verder wilt. Zo ja, dan ontvangt u schriftelijk het programma van het eerste deel van het begeleidingstraject.

 

Zo leuk dat het makkelijk wordt, zo makkelijk dat het leuk wordt.