HEERENVEEN - Kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg helpen.

 Dat is wat Juul van de integratieve kindercoaching praktijk Julia Kloppenburg beoogt. Kinderen zijn namelijk niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te hebben. Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen, die vastlopen op school bij het automatiseren van informatie. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen.

Tien jaar geleden begon Juul haal praktijk als ‘Leesjuf’. Sinds kort heeft Juul haar praktijk gevestigd aan de  Commandeurstraat in het pand waar ook de kinderopvang Lappelein zit. Zijn er maatregelen, uitdagingen of moeilijkheden waardoor u en de leerling niet naar de praktijk kunnen komen? De Kernvisie methode kan zij ook online aanbieden.

Zo leuk dat het makkelijk wordt, zo makkelijk dat het leuk wordt.

 

Juul werkt o.a.met de Kernvisie methode en leert kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Juul leert kinderen de techniek van de Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog toe kunnen passen. Het gevolg? De kinderen hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten.

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen tussen de 6 en 8 coachingsessies, verdeeld over een periode van 3 à 4 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kan contact opgenomen worden met Juul, via telefoon 06 25129410. Meer informatie is ook te vinden op de website www.juliakloppenburg.nl of www.kernvisiemethode.nl.